Archív 2020 faktúry obce BOROVÁ :

Dokument Popis Variabilný symbol Dátum zaknihovania Dátum splatnosti Dátum zaúctovania Celková cena Uhradené Dátum úhrady ICO Organizácia
2020000001 Strav.líst 9001000127 07.01.2020 07.01.2020 07.01.2020 288,4 288,4 07.01.2020 52005551 Edenred-Ticket Servi
2020000001 Strav.líst 9001000127 07.01.2020 07.01.2020 07.01.2020 288,4 288,4 07.01.2020 52005551 Edenred-Ticket Servi
2020000001 Strav.líst 9001000127 07.01.2020 07.01.2020 07.01.2020 288,4 288,4 07.01.2020 52005551 Edenred-Ticket Servi
2020000001 Strav.líst 9001000127 07.01.2020 07.01.2020 07.01.2020 288,4 288,4 07.01.2020 52005551 Edenred-Ticket Servi
2020000002 Potrav. MŠ 0011000149 09.01.2020 16.01.2020 09.01.2020 7,96 7,96 13.01.2020 36282782 Róbert Gašparík
2020000002 Potrav. MŠ 0011000149 09.01.2020 16.01.2020 09.01.2020 7,96 7,96 13.01.2020 36282782 Róbert Gašparík
2020000002 Potrav. MŠ 0011000149 09.01.2020 16.01.2020 09.01.2020 7,96 7,96 13.01.2020 36282782 Róbert Gašparík
2020000002 Potrav. MŠ 0011000149 09.01.2020 16.01.2020 09.01.2020 7,96 7,96 13.01.2020 36282782 Róbert Gašparík
2020000003 Aktual.pro 0020200028 09.01.2020 22.01.2020 09.01.2020 15 15 21.01.2020 36739464 KEO s.r.o.
2020000003 Aktual.pro 0020200028 09.01.2020 22.01.2020 09.01.2020 15 15 21.01.2020 36739464 KEO s.r.o.
2020000003 Aktual.pro 0020200028 09.01.2020 22.01.2020 09.01.2020 15 15 21.01.2020 36739464 KEO s.r.o.
2020000003 Aktual.pro 0020200028 09.01.2020 22.01.2020 09.01.2020 15 15 21.01.2020 36739464 KEO s.r.o.
2020000004 Potrav. MŠ 0011000297 14.01.2020 21.01.2020 14.01.2020 15,15 15,15 21.01.2020 36282782 Róbert Gašparík
2020000004 Potrav. MŠ 0011000297 14.01.2020 21.01.2020 14.01.2020 15,15 15,15 21.01.2020 36282782 Róbert Gašparík
2020000004 Potrav. MŠ 0011000297 14.01.2020 21.01.2020 14.01.2020 15,15 15,15 21.01.2020 36282782 Róbert Gašparík
2020000004 Potrav. MŠ 0011000297 14.01.2020 21.01.2020 14.01.2020 15,15 15,15 21.01.2020 36282782 Róbert Gašparík
2020000005 EE-Náj.byt 7760564399 15.01.2020 27.01.2020 15.01.2020 23,05 23,05 21.01.2020 36677281 ZSE Energia,a.s.
2020000005 EE-Náj.byt 7760564399 15.01.2020 27.01.2020 15.01.2020 23,05 23,05 21.01.2020 36677281 ZSE Energia,a.s.
2020000005 EE-Náj.byt 7760564399 15.01.2020 27.01.2020 15.01.2020 23,05 23,05 21.01.2020 36677281 ZSE Energia,a.s.
2020000005 EE-Náj.byt 7760564399 15.01.2020 27.01.2020 15.01.2020 23,05 23,05 21.01.2020 36677281 ZSE Energia,a.s.
2020000006 EE-Hostine 7760564610 15.01.2020 27.01.2020 15.01.2020 25 25 21.01.2020 36677281 ZSE Energia,a.s.
2020000006 EE-Hostine 7760564610 15.01.2020 27.01.2020 15.01.2020 25 25 21.01.2020 36677281 ZSE Energia,a.s.
2020000006 EE-Hostine 7760564610 15.01.2020 27.01.2020 15.01.2020 25 25 21.01.2020 36677281 ZSE Energia,a.s.
2020000006 EE-Hostine 7760564610 15.01.2020 27.01.2020 15.01.2020 25 25 21.01.2020 36677281 ZSE Energia,a.s.
2020000007 EE-KD 0760564197 15.01.2020 27.01.2020 15.01.2020 85,15 85,15 21.01.2020 36677281 ZSE Energia,a.s.
2020000007 EE-KD 0760564197 15.01.2020 27.01.2020 15.01.2020 85,15 85,15 21.01.2020 36677281 ZSE Energia,a.s.
2020000007 EE-KD 0760564197 15.01.2020 27.01.2020 15.01.2020 85,15 85,15 21.01.2020 36677281 ZSE Energia,a.s.
2020000007 EE-KD 0760564197 15.01.2020 27.01.2020 15.01.2020 85,15 85,15 21.01.2020 36677281 ZSE Energia,a.s.
2020000008 EE-TJ 7760564196 15.01.2020 27.01.2020 15.01.2020 67,26 67,26 21.01.2020 36677281 ZSE Energia,a.s.
2020000008 EE-TJ 7760564196 15.01.2020 27.01.2020 15.01.2020 67,26 67,26 21.01.2020 36677281 ZSE Energia,a.s.
2020000008 EE-TJ 7760564196 15.01.2020 27.01.2020 15.01.2020 67,26 67,26 21.01.2020 36677281 ZSE Energia,a.s.
2020000008 EE-TJ 7760564196 15.01.2020 27.01.2020 15.01.2020 67,26 67,26 21.01.2020 36677281 ZSE Energia,a.s.
2020000009 EE-Has.m 7760564391 15.01.2020 27.01.2020 15.01.2020 145,12 145,12 21.01.2020 36677281 ZSE Energia,a.s.
2020000009 EE-Has.m 7760564391 15.01.2020 27.01.2020 15.01.2020 145,12 145,12 21.01.2020 36677281 ZSE Energia,a.s.
2020000009 EE-Has.m 7760564391 15.01.2020 27.01.2020 15.01.2020 145,12 145,12 21.01.2020 36677281 ZSE Energia,a.s.
2020000009 EE-Has.m 7760564391 15.01.2020 27.01.2020 15.01.2020 145,12 145,12 21.01.2020 36677281 ZSE Energia,a.s.
2020000010 Tel.poplat 8251018544 15.01.2020 31.01.2020 15.01.2020 85,97 85,97 28.01.2020 35763469 T-COM Slovak Telekom
2020000010 Tel.poplat 8251018544 15.01.2020 31.01.2020 15.01.2020 85,97 85,97 28.01.2020 35763469 T-COM Slovak Telekom
2020000010 Tel.poplat 8251018544 15.01.2020 31.01.2020 15.01.2020 85,97 85,97 28.01.2020 35763469 T-COM Slovak Telekom
2020000010 Tel.poplat 8251018544 15.01.2020 31.01.2020 15.01.2020 85,97 85,97 28.01.2020 35763469 T-COM Slovak Telekom

[1] Strana [2]Strana [3]Strana [4]Strana [5]Strana [6]Strana [7]Strana [8]Strana [9]Strana [10]Strana [11]Strana [12]Strana [13]Strana [14]Strana [15]Strana [16]Strana [17]Strana [18]Strana [19]Strana [20]Strana [21]Strana [22]Strana [23]Strana [24]Strana [25]Strana [26]Strana [27]Strana