Archív 2017 faktúry obce BOROVÁ :

Dokument Popis Variabilný symbol Dátum zaknihovania Dátum splatnosti Dátum zaúctovania Celková cena Uhradené Dátum úhrady ICO Organizácia
2017000001 Elekt.byty 7429483658 17.01.2017 25.01.2017 17.01.2017 34,85 34,85 23.01.2017 36677281 ZSE Energia,a.s.
2017000002 Elekt.HM 7429483156 17.01.2017 25.01.2017 17.01.2017 140,3 140,3 23.01.2017 36677281 ZSE Energia,a.s.
2017000003 Elekt. TJ 7429468972 17.01.2017 25.01.2017 17.01.2017 30,14 30,14 23.01.2017 36677281 ZSE Energia,a.s.
2017000004 Elekt. KD 7429468973 17.01.2017 25.01.2017 17.01.2017 59,87 59,87 23.01.2017 36677281 ZSE Energia,a.s.
2017000005 int.domena 0010160508 18.01.2017 14.01.2017 18.01.2017 95,59 95,59 18.01.2017 36241091 NetSystem
2017000006 Aktual.KEO 2017000014 18.01.2017 30.01.2017 18.01.2017 13,5 13,5 01.02.2017 36739464 KEO s.r.o.
2017000007 Aktual.KEO 2017000208 23.01.2017 03.02.2017 23.01.2017 13,5 13,5 01.02.2017 36739464 KEO s.r.o.
2017000008 Údržba VO 0091750003 23.01.2017 25.02.2017 23.01.2017 366,5 366,5 22.02.2017 36747262 EcoLed Solutions
2017000009 Potrav.MŠ 0001700350 24.01.2017 31.01.2017 24.01.2017 14,36 14,36 24.01.2017 36282782 Róbert Gašparík
2017000010 Potrav.MŠ 0001700561 24.01.2017 31.01.2017 24.01.2017 22,07 22,07 24.01.2017 36282782 Róbert Gašparík
2017000011 Strav.líst 1740000622 25.01.2017 10.01.2017 25.01.2017 255,44 255,44 10.01.2017 35683813 VAŠA STRAVOVACIA,a.s
2017000012 Vodné MŠ 0116205591 26.01.2017 07.02.2017 26.01.2017 51,66 51,66 01.02.2017 35850370 BVS,a.s.
2017000013 Tel.popl 3411997978 30.01.2017 31.01.2017 30.01.2017 68,42 68,42 01.02.2017 35763469 T-COM Slovak Telekom
2017000014 Oprav.el.k 2017012501 30.01.2017 09.02.2017 30.01.2017 40 40 10.02.2017 44674490 Cyril Procházka
2017000015 Potrav.MŠ 0001700730 31.01.2017 07.02.2017 31.01.2017 11,77 11,77 13.02.2017 36282782 Róbert Gašparík
2017000016 Aktual.KEO 2017000387 31.01.2017 09.02.2017 31.01.2017 13,5 13,5 10.02.2017 36739464 KEO s.r.o.
2017000017 Metodika 0917000179 31.01.2017 06.02.2017 31.01.2017 14,2 14,2 01.02.2017 31348262 Wolters Kluwer, s.r.
2017000018 Toner, údr 0000032017 01.02.2017 15.02.2017 01.02.2017 129 129 14.02.2017 41153723 Richard Munka-RADIO-
2017000019 Právne por 0020170125 03.02.2017 07.02.2017 03.02.2017 200 200 10.02.2017 47237031 Advokátska kancelári
2017000020 Vodné TJ 0116212464 03.02.2017 10.02.2017 03.02.2017 3,37 3,37 10.02.2017 35850370 BVS,a.s.
2017000021 Vodné KD 0116212465 03.02.2017 10.02.2017 03.02.2017 11,23 11,23 10.02.2017 35850370 BVS,a.s.
2017000022 Elekt.byty 7429515118 03.02.2017 15.02.2017 03.02.2017 34,85 34,85 14.02.2017 36677281 ZSE Energia,a.s.
2017000023 Elekt. KD 7459016675 03.02.2017 15.02.2017 03.02.2017 59,87 59,87 14.02.2017 36677281 ZSE Energia,a.s.
2017000024 Elekt. TJ 7459016674 03.02.2017 15.02.2017 03.02.2017 30,14 30,14 14.02.2017 36677281 ZSE Energia,a.s.
2017000025 Potrav.MŠ 0001700955 07.02.2017 14.02.2017 07.02.2017 12,53 12,53 13.02.2017 36282782 Róbert Gašparík
2017000026 Prenájom g 1701100112 07.02.2017 13.02.2017 07.02.2017 127,13 127,13 14.02.2017 36364568 Towercom
2017000027 Telef.popl 7610059686 08.02.2017 20.02.2017 08.02.2017 36,86 36,86 14.02.2017 35763469 T-COM Slovak Telekom
2017000028 Daňov.tlač 0000633725 08.02.2017 14.02.2017 08.02.2017 55,15 55,15 14.02.2017 31363091 INPROST s.r.o.
2017000029 Elektr. MŠ 7102616744 09.02.2017 16.02.2017 09.02.2017 666,72 666,72 14.02.2017 36677281 ZSE Energia,a.s.
2017000030 Elektr.ObÚ 7102616745 08.02.2017 16.02.2017 08.02.2017 441,68 441,68 14.02.2017 36677281 ZSE Energia,a.s.
2017000031 Stravenky 1740002158 09.02.2017 09.02.2017 09.02.2017 193,64 193,64 09.02.2017 35683813 VAŠA STRAVOVACIA,a.s
2017000032 Vývoz KO 0257040350 13.02.2017 21.02.2017 13.02.2017 427,76 427,76 22.02.2017 31449697 FCC Trnava, s.r.o.
2017000033 Kuch.od.MŠ 0170100185 13.02.2017 21.02.2017 13.02.2017 15 15 22.02.2017 46549625 Waste for taste s.r.
2017000034 Aktual.KEO 2017000585 13.02.2017 23.02.2017 13.02.2017 13,5 13,5 22.02.2017 36739464 KEO s.r.o.
2017000035 Prac.cesta 0000282017 13.02.2017 21.02.2017 13.02.2017 900 900 18.05.2017 31826385 ZMO, region JE Jaslo
2017000036 Potrav.MŠ 0001701143 14.02.2017 21.02.2017 14.02.2017 13,09 13,09 17.02.2017 36282782 Róbert Gašparík
2017000037 Potrav.MŠ 0001700138 14.02.2017 17.01.2017 14.02.2017 28,81 28,81 14.02.2017 36282782 Róbert Gašparík
2017000038 Kontr.h.za 0020170097 17.02.2017 25.02.2017 17.02.2017 192,4 192,4 22.02.2017 50588711 OBORIL, s.r.o.
2017000039 Potr.MŠ 0000017001 17.02.2017 21.02.2017 17.02.2017 204,13 204,13 17.02.2017 34422790 Potraviny u Zdenky
2017000040 Inter.prog 0000170197 17.02.2017 09.03.2017 17.02.2017 249 249 06.03.2017 47922460 IŠ Plus, s.r.o.

[1] Strana [2]Strana [3]Strana [4]Strana [5]Strana [6]Strana [7]Strana [8]Strana [9]Strana