Archív 2016 faktúry obce BOROVÁ :

Dokument Popis Variabilný symbol Dátum zaknihovania Dátum splatnosti Dátum zaúctovania Celková cena Uhradené Dátum úhrady ICO Organizácia
2016000001 hračky do 0021610646 12.01.2016 16.01.2016 12.01.2016 59,9 59,9 12.01.2016 36174319 NOMIland
2016000002 vyjadrenie 0016700053 14.01.2016 28.01.2016 14.01.2016 18 18 14.01.2016 35850370 BVS,a.s.
2016000003 osvedčenie 1162200914 14.01.2016 25.01.2016 14.01.2016 6,1 6,1 14.01.2016 31331131 Ševt
2016000004 akt.KEO 2016000013 14.01.2016 25.01.2016 14.01.2016 13,5 13,5 14.01.2016 36739464 KEO s.r.o.
2016000005 elektrika 7121124680 14.01.2016 20.01.2016 14.01.2016 100,08 100,08 14.01.2016 36677281 ZSE Energia,a.s.
2016000006 elektr.KD 7468432942 21.01.2016 28.01.2016 21.01.2016 81,43 81,43 21.01.2016 36677281 ZSE Energia,a.s.
2016000007 elektrika 7468432941 21.01.2016 28.01.2016 21.01.2016 51,36 51,36 21.01.2016 36677281 ZSE Energia,a.s.
2016000008 elektrika 7428997568 21.01.2016 28.01.2016 21.01.2016 45,31 45,31 21.01.2016 36677281 ZSE Energia,a.s.
2016000009 elektrika 7428997022 21.01.2016 28.01.2016 21.01.2016 146,07 146,07 21.01.2016 36677281 ZSE Energia,a.s.
2016000010 pečať Rozv 2016280065 21.01.2016 22.01.2016 21.01.2016 186 186 21.01.2016 35751291 Národné informačné s
2016000011 mobil 7600423145 25.01.2016 03.02.2016 25.01.2016 52,33 52,33 25.01.2016 35763469 T-COM Slovak Telekom
2016000012 nákup potr 0001600150 12.01.2016 19.01.2016 12.01.2016 19,63 19,63 12.01.2016 36282782 Róbert Gašparík
2016000013 nákup potr 0001600045 14.01.2016 14.01.2016 14.01.2016 9,16 9,16 14.01.2016 36282782 Róbert Gašparík
2016000014 nákup potr 0220160104 14.01.2016 12.01.2016 14.01.2016 70,31 70,31 14.01.2016 43555811 Veľkoobchod OZ
2016000015 nákup potr 0001600347 25.01.2016 26.01.2016 25.01.2016 11,8 11,8 25.01.2016 36282782 Róbert Gašparík
2016000016 stravné lí 1640001190 19.01.2016 19.01.2016 19.01.2016 74,38 74,38 19.01.2016 35683813 VAŠA STRAVOVACIA,a.s
2016000017 stravné lí 1640002461 23.02.2016 18.02.2016 23.02.2016 115,98 115,98 23.02.2016 35683813 VAŠA STRAVOVACIA,a.s
2016000018 smetné nád 0020160059 03.02.2016 05.02.2016 03.02.2016 153 153 03.02.2016 17682258 FEREX,s.r.o.
2016000019 aktu.KEO 2016000189 03.02.2016 03.02.2016 03.02.2016 13,5 13,5 03.02.2016 36739464 KEO s.r.o.
2016000020 prac.cesta 0000312016 03.02.2016 04.02.2016 03.02.2016 800 800 03.02.2016 31826385 RVC
2016000021 prenáj.gar 1601100121 03.02.2016 10.02.2016 03.02.2016 127,13 127,13 03.02.2016 36364568 Towercom
2016000022 BOZP-dokum 0000152016 09.02.2016 08.02.2016 09.02.2016 230 230 09.02.2016 34947396 OBORIL
2016000023 zarám.prot 2016180277 09.02.2016 01.02.2016 09.02.2016 78 78 09.02.2016 35751291 Národné informačné s
2016000024 aktual.KEO 2016000387 10.02.2016 09.02.2016 10.02.2016 13,5 13,5 10.02.2016 36739464 KEO s.r.o.
2016000025 BOZP-dokum 0000162016 10.02.2016 11.02.2016 10.02.2016 220 220 10.02.2016 34947396 OBORIL
2016000026 elektrika 7468459607 10.02.2016 15.02.2016 10.02.2016 81,43 81,43 10.02.2016 36677281 ZSE Energia,a.s.
2016000027 elektrika 7468470163 10.02.2016 15.02.2016 10.02.2016 45,31 45,31 10.02.2016 36677281 ZSE Energia,a.s.
2016000028 elektrika 7468459606 10.02.2016 15.02.2016 10.02.2016 51,36 51,36 10.02.2016 36677281 ZSE Energia,a.s.
2016000029 vývoz feká 0000072016 10.02.2016 11.02.2016 10.02.2016 92 92 10.02.2016 14120216 Autodoprava-Schiffer
2016000030 verej.obst 0002016059 10.02.2016 15.02.2016 10.02.2016 600 600 10.02.2016 45373680 PROTEUS
2016000031 RHaSRO 0000201601 15.02.2016 15.02.2016 15.02.2016 1080 1080 15.02.2016 35845741 FINSTRACO,s.r.o.
2016000032 projektMK 0000062016 15.02.2016 15.02.2016 15.02.2016 1800 1800 15.02.2016 37840177 Regionálna rozvojová
2016000033 vodaMŠ 0116102527 17.02.2016 17.02.2016 17.02.2016 85,36 85,36 17.02.2016 35850370 BVS,a.s.
2016000034 elektrika 7150851299 19.02.2016 19.02.2016 19.02.2016 533,24 533,24 19.02.2016 36677281 ZSE Energia,a.s.
2016000035 elektrika 7150851300 19.02.2016 19.02.2016 19.02.2016 359,39 359,39 19.02.2016 36677281 ZSE Energia,a.s.
2016000036 ASA zvoz 0257034885 19.02.2016 21.02.2016 19.02.2016 463,7 463,7 19.02.2016 31449697 A.S.A. s.r.o.
2016000037 servis ČOV 0012160027 22.02.2016 28.02.2016 22.02.2016 390 390 22.02.2016 36238571 Bednár Montáže.s.r.o
2016000038 elektr.VO 0091650053 22.02.2016 25.02.2016 22.02.2016 366,5 366,5 22.02.2016 36747262 EcoLed Solutions
2016000039 poradenstv 0160100011 22.02.2016 22.02.2016 22.02.2016 200 200 22.02.2016 47237031 Advokátska kancelári
2016000040 vizitky,vl 0001222016 22.02.2016 21.02.2016 22.02.2016 51,41 51,41 22.02.2016 32581190 Jozef Šmrhola-OLYMP

[1] Strana [2]Strana [3]Strana [4]Strana [5]Strana [6]Strana [7]Strana [8]Strana