Archív 2015 faktúry obce BOROVÁ :

Dokument Popis Variabilný symbol Dátum zaknihovania Dátum splatnosti Dátum zaúctovania Celková cena Uhradené Dátum úhrady ICO Organizácia
2015000001 profes.reg 0000092015 08.01.2015 09.01.2015 08.01.2015 240.00 240.00 08.01.2015 46938079 Profesionálny register
2015000002 KEO aktual 2015000043 15.01.2015 21.01.2015 15.01.2015 13.50 13.50 15.01.2015 36739464 KEO s.r.o.
2015000003 toner 0020150002 15.01.2015 26.01.2015 15.01.2015 120.00 120.00 15.01.2015 41153723 Richard Munka-RADIO-NET
2015000004 elektrika 7438311454 19.01.2015 19.01.2015 19.01.2015 628.39 628.39 19.01.2015 36677281 ZSE Energia,a.s.
2015000005 energie HZ 7438329313 19.01.2015 19.01.2015 19.01.2015 149.43 149.43 19.01.2015 36677281 ZSE Energia,a.s.
2015000006 energie 7438311455 19.01.2015 19.01.2015 19.01.2015 258.42 258.42 19.01.2015 36677281 ZSE Energia,a.s.
2015000007 energie 7438329932 19.01.2015 19.01.2015 19.01.2015 45.55 45.55 19.01.2015 36677281 ZSE Energia,a.s.
2015000008 reklam.slu 0000272015 19.01.2015 20.01.2015 19.01.2015 276.00 276.00 19.01.2015 46440305 Register obchodných spoločnost
2015000009 ASA zvod 0257029237 26.01.2015 21.01.2015 26.01.2015 452.77 452.77 26.01.2015 31449697 A.S.A. s.r.o.
2015000010 ASA zvoz 0253000544 26.01.2015 14.01.2015 26.01.2015 101.28 101.28 26.01.2015 31449697 A.S.A. s.r.o.
2015000011 detské ihr 0001501002 30.01.2015 31.01.2015 30.01.2015 1118.40 1118.40 30.01.2015 47093595 Mestský mobiliár
2015000012 nákup potr 0150400004 26.01.2015 26.01.2015 26.01.2015 15.17 15.17 26.01.2015 46307222 HISPA,s.r.o
2015000013 nákup potr 0001500227 26.01.2015 20.01.2015 26.01.2015 24.84 24.84 26.01.2015 36282782 Róbert Gašparík
2015000014 nákup potr 0001500425 26.01.2015 27.01.2015 26.01.2015 12.58 12.58 26.01.2015 36282782 Róbert Gašparík
2015000015 nákup potr 0001500091 26.01.2015 15.01.2015 26.01.2015 12.28 12.28 26.01.2015 36282782 Róbert Gašparík
2015000016 nákup potr 0150400070 26.01.2015 28.01.2015 26.01.2015 9.65 9.65 26.01.2015 46307222 HISPA,s.r.o
2015000017 prenáj.gar 1501100127 02.02.2015 05.02.2015 02.02.2015 127.13 127.13 02.02.2015 36364568 Towercom
2015000018 voda MŠ 0115100097 02.02.2015 06.02.2015 02.02.2015 78.61 78.61 02.02.2015 35850370 BVS,a.s.
2015000019 mobil 7500384791 02.02.2015 03.02.2015 02.02.2015 46.54 46.54 02.02.2015 35763469 T-COM Slovak Telekom
2015000020 aktualiz.K 2015000466 10.02.2015 12.02.2015 10.02.2015 13.50 13.50 10.02.2015 36739464 KEO s.r.o.
2015000021 aktual.KEO 2015000264 10.02.2015 05.02.2015 10.02.2015 13.50 13.50 10.02.2015 36739464 KEO s.r.o.
2015000022 elektrika 7438385622 16.02.2015 16.02.2015 16.02.2015 628.39 628.39 16.02.2015 36677281 ZSE Energia,a.s.
2015000023 elektrika 7438398048 16.02.2015 16.02.2015 16.02.2015 45.55 45.55 16.02.2015 36677281 ZSE Energia,a.s.
2015000024 elektrika 7438385623 16.02.2015 16.02.2015 16.02.2015 258.42 258.42 16.02.2015 36677281 ZSE Energia,a.s.
2015000025 mapy 0015100109 16.02.2015 16.02.2015 16.02.2015 193.20 193.20 16.02.2015 36754749 CBS,s.r.o.
2015000026 telefón 6770485179 16.02.2015 17.02.2015 16.02.2015 32.82 32.82 16.02.2015 35763469 T-COM Slovak Telekom
2015000027 ASA zvoz o 0257029688 24.02.2015 21.02.2015 24.02.2015 484.66 484.66 24.02.2015 31449697 A.S.A. s.r.o.
2015000028 fekál 0000082015 24.02.2015 24.02.2015 24.02.2015 92.00 92.00 24.02.2015 14120216 Autodoprava-Schiffer
2015000029 nákup potr 0001500651 11.02.2015 03.02.2015 11.02.2015 18.56 18.56 11.02.2015 36282782 Róbert Gašparík
2015000030 nákup potr 0150400114 11.02.2015 04.02.2015 11.02.2015 15.80 15.80 11.02.2015 46307222 HISPA,s.r.o
2015000031 nákup potr 0000051802 11.02.2015 09.02.2015 11.02.2015 157.41 157.41 11.02.2015 00168921 COOP JEDNOTA
2015000032 nákup potr 0150400131 17.02.2015 06.02.2015 17.02.2015 12.53 12.53 17.02.2015 46307222 HISPA,s.r.o
2015000033 nákup potr 0150400358 19.02.2015 02.03.2015 19.02.2015 12.72 12.72 19.02.2015 46307222 HISPA,s.r.o
2015000034 nákup potr 0001501044 19.02.2015 17.02.2015 19.02.2015 39.07 39.07 19.02.2015 36282782 Róbert Gašparík
2015000035 nákup potr 0150400313 19.02.2015 24.02.2015 19.02.2015 20.16 20.16 19.02.2015 46307222 HISPA,s.r.o
2015000036 nákup potr 0150400194 19.02.2015 16.02.2015 19.02.2015 16.24 16.24 19.02.2015 46307222 HISPA,s.r.o
2015000037 nákup potr 0001500846 19.02.2015 10.02.2015 19.02.2015 10.30 10.30 19.02.2015 36282782 Róbert Gašparík
2015000038 nákup potr 0001501237 26.02.2015 24.02.2015 26.02.2015 22.61 22.61 26.02.2015 36282782 Róbert Gašparík
2015000039 nákup potr 0000015001 26.02.2015 14.02.2015 26.02.2015 134.46 134.46 26.02.2015 34422790 Potraviny u Zdenky
2015000040 odvoz kont 0015020002 04.03.2015 09.03.2015 04.03.2015 298.56 298.56 04.03.2015 41815866 Ján Mondek

[1] Strana [2]Strana [3]Strana [4]Strana [5]Strana [6]Strana [7]Strana [8]Strana