Archív dokumentov obce BOROVÁ 2021:22.12.2021 »  Všeobecno záväzné nariadenie o podmienkach držania zvierat a ich chovu na území obce Borová Nariadenie

22.12.2021 »  Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupitežstva obce Borová konaná dňa 16.12.2021 Zápisnica

10.12.2021 »  Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupitežstva obce Borová dňa 16.12.2021 Pozvánka

22.11.2021 »  NÁVRH: Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2022. Návrh

19.11.2021 »  NÁVRH: návrh rozpočtu obce Borová na roky 2022-2024 Príjmy Výdavky

15.11.2021 »  NÁVRH: Všeobecno záväzné nariadenie o podmienkach držania zvierat a ich chovu na území obce Borová Návrh VZN

28.09.2021 »  Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupitežstva obce Borová konaná dňa 23.09.2021 Zápisnica

21.09.2021 »  Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupitežstva obce Borová dňa 23.09.2021 Pozvánka

23.08.2021 »  Politika informovanosti dotknutej osoby (GDPR) Dokument

01.07.2021 »  Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupitežstva obce Borová konaná dňa 29.06.2021 Zápisnica

26.06.2021 »  Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupitežstva obce Borová dňa 29.06.2021 Pozvánka

03.06.2021 »  Záverečný účet obce Borová za rok 2020 - NÁVRH Návrh

28.05.2021 »  Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupitežstva obce Borová konaná dňa 25.05.2021 Zápisnica

19.05.2021 »  Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupitežstva obce Borová dňa 25.05.2021 Pozvánka

07.04.2021 »  Výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra obce Borová Výberové konanie

07.04.2021 »  Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupitežstva obce Borová konaná dňa 16.03.2021 Zápisnica

03.04.2021 »  Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupitežstva obce Borová dňa 06.04.2021 Pozvánka

31.03.2021 »  Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupitežstva obce Borová konaná dňa 16.03.2021 Zápisnica

11.03.2021 »  Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupitežstva obce Borová dňa 16.03.2021 Pozvánka

  • Archív