Archív 2015 dokumentov obce BOROVÁ :Zápisnica zo dňa 16.12.2015 Zápisnica


Zápisnica zo dňa 02.12.2015 Zápisnica


Rozpočet obce na roky 2016 - 2018 03.12.2015 Rozpočet


Zápisnica zo dňa 19.08.2015 Zápisnica