Najlepší zákusok 2020


Na základe rozhodnutia ústredného krízového štábu SR o zamedzení šírenia koronavírusu obec Borová ruší akciu súťaž o Najlepší zákusok, ktorá bola naplánovaná na 22.3.2020.

Starostka obce Borová22.03.2020 o 14:00 KD (nedeľa)

Dňa 22.03.2020 sa v kultúrnom dome Borová uskutoční súťaž o najlepší zákusok obce Borová

starostka obce