Záhradkárska výstava SZZ JABLKO 2018


Výstava najkrajších urodených jabĺk obce Borová v Kultúrnom dome obce (SZZ v spolupráci s OÚ)