Výstava ovocia a zeleniny a prác ľudovej tvorivosti ZO SZZ Borová 2017


Plánovaná výstava Borovské jablko 2017 sa nekoná. Dôvodom je veľmi malý počet vystavovateľov pre nepriazeň počasia v tomto roku - extrémne sucho, krupobitie.
Ak by ste mali záujem, je možnosť prihlásiť sa na ovocinársku výstavu Jablko do Trenčína, dňa 14.11.2017, v sobotu. Máme objednaný autobus pre 20 osôb. Zoberte manželky, deti, vnúčatá.
Prihlásiť sa môžete u predsedu SZZ Tomašoviča.