RETRO prvomájový sprievod obcou, stavanie mája


Utorok 30.04.2019 o 17,00 hod. od OÚ Retro prvomájový sprievod obcou, o 18,00 hod. stavanie mája, májová veselica

starostka obce