Mikuláš 2020


Nedeľa 06.12.2020

o 17,00 hod. pri OÚ stretnutie s Mikulášom pod jedličkou

starostka obce