Lampionový sprievod 2020


Utorok 07.11.2020
o 17,00 hod. od OÚ lampiónový sprievod obcou