Lampionový sprievod 2019


Sobota 09.11.2019
o 17,00 hod. od OÚ lampiónový sprievod obcou, vypúšťanie lampiónov šťastia