* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

GARDENIA 2018 prehliadka výstavy (SZZ v spolupráci s OÚ).


sobota 21.04.2018

22. ročník medzinárodnej predajnej výstavy pre záhradníctvo, záhradkárov, priateľov bonsajov i kvetov a životného prostredia

Odchod autobusu o 07:30 hod. od OÚ

starostka obce