GARDENIA 2019 prehliadka výstavy (SZZ v spolupráci s OÚ).


sobota 27.04.2019

23. ročník medzinárodnej predajnej výstavy pre záhradníctvo, záhradkárov, priateľov bonsajov i kvetov a životného prostredia

Odchod autobusu o 07:30 hod. od OÚ

starostka obce