Borovské hry 2019


21 - 23.06.2019 (piatok-nedeľa)

Tento rok sa Borovské hry budú konať v obci Borová u Náchoda (CZ) www.borovaunachoda.cz. Viac informácii na stránke venovanej Borovským hrám.

starostka obce