Pochovávanie basy 2020


sobota 22.02.2020 v KD

Pochovávanie basy - Vystúpenie FS Dudváh. Deti – súťaž o najkrajšiu masku. Vítaní budú dospelí v maskách.

starostka obce