Plán akcií obce BOROVÁ na rok 2017

Zoznam akcií :